Kwaliteit


Tandartsenpraktijken moeten aan steeds hogere eisen voldoen, diverse instanties houden scherp toezicht op hun praktijkvoering. Zo kunnen de inspecteurs van de arbeidsinspectie (SZW), de gezondheidszorg (VWS) en de gemeente ieder moment de praktijk verassen met een bezoek. Deze instanties controleren of de praktijk veiligheid waarborgt voor de patiënt, het personeel en het milieu. Tijdens een controle moet de praktijk bewijzen of ze zich houden aan wetten, regels en normen.

Tandartsenpraktijk Fick & Lobach werkt aan de hand van gedocumenteerde instructies, checklijsten en protocollen zodat de manier van werken transparant is. Diverse registraties zorgen voor het bewijs richting de controlerende instanties. Het geheel is samengesteld op basis van de zgn. 'HKZ-normen', een variant van de welbekende NEN-ISO-normen welke zijn ontwikkeld voor tandartsenpraktijken. De praktijk voldoet hiermee aan alle eisen van de controlerende instanties. Wil men aan de normen voldoen, dan moet de praktijk ook kunnen aantonen dat men continu werkt aan verbetering van de zorgverlening. Tandartsenpraktijk Fick & Lobach voert een kwaliteitscertificaat, het zogenaamde 'IQ-keurmerk, om kenbaar te maken dat het praktijkmanagement gebaseerd is op de geschetste methode. Hiermee onderscheidt de praktijk zich van andere tandartsenpraktijken en is het bewijs van een praktijkvoering welke aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoet.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet en wordt onderhouden in samenwerking met Invert Innovatie Management (www.invert-innovatie.nl). Dit adviesbureau is gespecialiseerd in het opzetten van deze systemen in de tandheelkundige en paramedische sector.

Openingstijden:

Vandaag is de praktijk geopend.

8:30 uur tot 12:00 uur


Wij werken met Gewoon Gaaf!
Gewoon Gaaf

Uw tanden in goede handen