Huisregels


Persoonlijke gegevens:

 • Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas te overhandigen tijdens de eerste afspraak.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres(evt. via de website), telefoon en/of e-mail dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via info@fickenlobach.nl.
 • Tijdens uw eerste bezoek ontvangen wij graag de ingevulde vragenlijst met betrekking op uw gezondheid (medische anamnese). Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit om mogelijke complicaties te voorkomen.
 • Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Afspraken:

 • Vriendelijk verzoeken wij u, wanneer u onze praktijk bezoekt, zich te alle tijden te melden aan de balie. De balie assistente verwijst u dan naar de wachtruimte.
 • Alle afspraken dienen tenminste 2 werkdagen tevoren te worden afgezegd. Wanneer u uw afspraak vergeet, te laat afmeldt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer kan plaatsvinden zijn wij genoodzaakt om de verloren tijd in rekening te brengen. U kunt uw afspraak alleen telefonisch wijzigen of annuleren.
 • Als extra service zullen wij, indien mogelijk, de afspraak per mail bevestigen. Echter blijft de verantwoording, dat u zelf de afspraak noteert, bij u liggen.
 • Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, dit is helaas niet altijd mogelijk. Onze excuses daarvoor. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze balie assistente.

Spoedgevallen:

 • Als u klachten heeft neemt u dan direct contact op met onze praktijk. Zie contact. Als u ’s morgens voor 10.00 uur belt doen wij ons uiterste best om u nog dezelfde dag te helpen. Houdt u er rekening mee dat uw voorkeurstijd waarschijnlijk niet voorhanden is.
 • Uw voorkeur voor behandelaar is bij spoedgevallen niet altijd mogelijk. Wij doen ons uiterste best hier zo veel als mogelijk rekening mee te houden.
 • Buiten de praktijkuren is er een avond- en/of weekend dienst. Deze is uitsluitend voor zeer ernstige klachten zoals bloedingen en trauma. Zie avond- en weekenddienst.
 • Is er sprake van een minder dringende klacht dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te helpen. Het kan voorkomen dat dit niet op dezelfde dag is, wij zullen u dan op een ander tijdstip (dag) inplannen.

Behandelingen:

 • Tijdens uw eerste bezoek bij ons in de praktijk nemen wij ruim de tijd. Tijdens deze afspraak doen wij een mondonderzoek en indien nodig maken we röntgenfoto’s. Aan de hand van dit gehele onderzoek kunnen wij u informeren over uw gebitssituatie. Indien noodzakelijk wordt een vervolgafspraak gemaakt bij een tandarts, mondhygiëniste of preventie assistente.
 • Tijdens de halfjaarlijkse controle is er geen tijd voor behandeling. Er zal dan een vervolgafspraak gemaakt worden indien nodig.
 • Wij declareren via rekeningmaatschappij Infomedics/Uwnota.nl. Voor alle vragen over betalingen dient u met hun contact op te nemen. Zie Tarieven/Rekeningen.
 • Is uw prothese, plaatje of frame gebroken of kapot? Brengt u deze dan voor 09.30u naar de praktijk. In principe kunnen wij deze dan binnen één dag repareren. 

Algemeen:

 • Voor de praktijkingang en in de praktijk mag niet gerookt worden. 
 • Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon op stil te zetten in onze praktijk. Moet u onverhoopt toch een telefoontje beantwoorden wilt u dit dan doen zonder andere patiënten en onze balieassistente te storen.
 • Heeft u een klacht dan kunt u contact opnemen met onze praktijkmanager op telefoonnummer 073-6562791.

Openingstijden:

Vandaag is de praktijk geopend.

8:30 uur tot 12:00 uur


Wij werken met Gewoon Gaaf!
Gewoon Gaaf


De voordelen van Fick & Lobach

Geen wachtlijst
Hoogopgeleid team van professionals
Werken met de nieuwste technieken
Groot aanbod tandheelkundige zorg


Uw tanden in goede handen