MRA beugel


Snurken komt veel voor en zorgt voor geluidsoverlast zodat uw partner, maar ook de rest van de familie hiervan veel hinder kan ondervinden. In zo’n geval kan een MRA beugel een goede oplossing zijn. Bij de Snurkkliniek van Fick & Lobach kunt u terecht voor een MRA behandeling.

Wilt u meer informatie of direct een afspraak maken?Vindt het snurken met overdadig veel geluid plaats, dan kan er sprake zijn van een zogenaamd slaapapneu syndroom waarbij door ontspanning van de tong en kaakspieren, steeds voor korte tijd de ademhaling gedeeltelijk of volledig wordt geblokkeerd. Afhankelijk van het aantal keren per uur en de duur dat een dergelijke ademstop plaatsvindt spreek men over milde, matige of ernstige apneu. Gevolg op de korte termijn is dat men overdag erg moe is, zich slecht kan concentreren en spontaan in slaap valt, waardoor bijvoorbeeld deelnemen aan het verkeer onverantwoord is. Op de langere termijn kan een onbehandelde slaapapneu leiden tot verhoogde bloeddruk, hart- en herseninfarcten. Overgewicht, onregelmatige slaapritme, alcohol, tabak en slaapmiddelen verergeren het slaapapneusyndroom.

De behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een CPAP en er zijn ook chirurgische mogelijkheden. Tandartspraktijk Fick & Lobach vertelt u hier meer over het gebruik van een MRA beugel (Mandibulair Repositie Apparaat) als oplossing voor snurken en apneu. Of er werkelijk sprake is van slaapapneu is alleen vast te stellen door een slaaponderzoek. Dit kan in het ziekenhuis gebeuren, maar ook kan apparatuur meegegeven worden naar huis waarmee de noodzakelijke metingen kunnen worden gedaan tijdens de slaap. Om vast te stellen of de MRA beugel werkt, dient na de behandeling nogmaals een slaaponderzoek plaats te vinden.

Hoe werkt de MRA beugel?
Zoals hierboven beschreven ontstaat snurken en slaapapneu door een blokkade van de ademweg. Dat kan op het niveau van het zachte gehemelte zijn maar ook op het niveau van de tong. Bij snurken trillen zachte delen van de keel in de luchtstroom tijdens het ademen en veroorzaken zo het typische snurkgeluid. Als de zachte delen van de keel (huig, achterkant van de tong) de luchtstroom geheel afsluiten spreken we van apneu. Omdat de patiënt met apneu geen zuurstof meer krijgt, wordt hij zonder het te merken even wakker, voordat hij weer in slaap valt tot de volgende apneu plaatsvind. Hij rust hierdoor niet uit en wordt uiterst vermoeid wakker.

Een MRA beugel bestaat uit een beugel die vastklikt op de boventanden en een beugel die vastklikt op de ondertanden. Als deze met elkaar worden verbonden gaat de onderkaak automatisch naar voren. Door het naar voren schuiven van de onderkaak wordt de luchtweg open gehouden. De zachte delen uit de keel blokkeren hierdoor niet meer de lucht waardoor het snurken en het optreden van de blokkade van de luchtweg (apneu) niet meer optreden. De MRA beugel wordt alleen tijdens de slaap gedragen.

Hoe wordt een MRA beugel vervaardigd?
Voor het vervaardigen van een MRA beugel kunt u bij de Snurkkliniek van tandartsenpraktijk Fick & Lobach terecht. Twee van onze tandartsen zijn geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige en lid van de NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde). Zij werken nauw samen met het slaapapneu-team van het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Dit speciale apneu-team bestaat uit KNO-artsen, longartsen en neurologen.

Voor het maken van een MRA beugel zijn er gebitsafdrukken nodig. Vooraf aan deze afdrukken is het goed om de conditie van het gebit te bekijken zoals dat bij een tandheelkundige controle gebeurt, eventueel in combinatie met röntgenfoto’s. alleen een goed onderhouden gebit met gezond tandvlees en voldoende tanden en kiezen is geschikt om een MRA beugel op vast te klikken. Ook meet de behandelaar op hoe ver de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd waar de MRA beugel wordt vervaardigd. Afhankelijk van het type MRA beugel dat u heeft gekozen, duurt het een aantal weken voor de MRA klaar is. Voor mensen die geen eigen tanden of kiezen hebben zijn er ook mogelijkheden om een MRA beugel te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing van de MRA beugel
Als de MRA beugel klaar is wordt gekeken of deze goed vast op de onder,- en bovenkaak past. Slaapt u goed met de MRA beugel dan mag u, nadat u er drie nachten mee geslapen heeft, beginnen met instellen van de MRA. Uw behandelaar laat u zien hoe dat gaat en hoeveel u per keer de onderkaak verder naar voren moet stellen. U mag niet meer doen dan is voorgeschreven omdat uw kaakgewricht en kauwspieren aan deze toch onnatuurlijke stand moeten wennen. Wacht ook telkens twee tot drie dagen alvorens de MRA beugel nog verder naar voren te draaien. Lukt het niet om na drie nachten door te slapen doe dan eerst het onderste van de MRA beugel in en pas later ook het bovenste deel. Lukt het helemaal niet, neemt u dan weer contact op met ons.

De eerste dagen kunt u last krijgen van vermeerderde speekselproductie of juist van een droge mond. Ook kunt u een stijf gevoel krijgen in de kaken, gevoelige tanden en kiezen, het gevoel dat de tanden en kiezen losstaan en niet meer precies op elkaar passen. U zult merken dat deze klachten geleidelijk minder worden.

Voordat u ’s avonds de MRA beugel indoet is het van het grootste belang dat om uw tanden en kiezen heel goed te reinigen. Plakresten onder de MRA beugel kunnen uw gebit extra schade berokkenen gedurende de nacht. Als u de MRA beugel niet draagt dient u hem vochtig te bewaren. Voordat u ’s morgens de MRA beugel in een bakje water zet, dient u hem goed met water en zeep te reinigen. Houdt de MRA beugel buiten het bereik van viervoeters, want die zijn gek op iets waar zo nadrukkelijk de geur van het baasje aan kleeft. Enkele weken na het plaatsen van de MRA beugel komt u terug voor een controlebezoek. Tijdens deze controle wordt nauwkeurig gecontroleerd of de ingestelde stand de juiste is en zo nodig worden correcties aangebracht. Of de MRA beugel werkt bij snurkklachten zal ongetwijfeld worden opgemerkt door de bedpartner. Bij het gebruik van de MRA beugel voor slaapapneu is het van groot belang om een slaaponderzoek te doen om te kijken of de apneus voldoende zijn afgenomen. Neem bij uw halfjaarlijkse controle door uw eigen tandarts de MRA beugel mee zodat deze op de hoogte is van het apparaat u gebruikt.

Financiën en garantie
Vanaf 1 januari 2010 wordt de MRA beugel vergoed voor apneupatiënten vanuit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een AHI heeft tussen de 5 en 30 en u klachten heeft als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat (meestal) wordt uitgevoerd via uw longarts. Voor ‘normale’ snurkers geldt geen vergoeding.

Wij raden u aan om jaarlijks een controle te laten uitvoeren van de MRA en de mogelijke effecten die uw MRA beugel heeft op uw gebit en kaakstand.

Op deze basis bieden wij u ook vijf jaar garantie op de MRA beugel.

 

Openingstijden:

Vandaag is de praktijk geopend.

8:30 uur tot 12:00 uur


Wij werken met Gewoon Gaaf!
Gewoon Gaaf

Uw tanden in goede handen